ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360358
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  360358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไม้ตอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangmitok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวังไม้ตอก
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  086-930-2227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/042515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  53 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก


นายวุฒิชัย อินทโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน