ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360361
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  360361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samagkheethum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองกาดำ
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055310292
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2514
อีเมล์ :
  e-mail samukkheethum @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน