ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360362
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  360362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุพรรณพนมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsupanpanomtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านสุขพรรณพนมทอง
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5523-7628
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10มิถุนายน2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง


นายสมหวัง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน