ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360364
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  360364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansadao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะเดา
ตำบล :
  หนองพระ
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  thumtao_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:25:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดา


นายสมจิตร นาคผู้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน