ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360365
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  360365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGPA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองพระ
ตำบล :
  หนองพระ
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0918399506
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพระ


นายภัทรพร วรศรีหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน