ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360366
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  360366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจริญผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJAREANPOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเจริญผล
ตำบล :
  หนองพระ
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5529-4252
โทรสาร :
  055294252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:21:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจริญผล


นายภิญโญ สุขขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน