ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360369
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  360369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ามะกรูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pamakood school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านป่ามะกรูด
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค.2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  68 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:22:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน