ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360370
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  360370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านน้ำพรม
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0214
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพรม


นายอภิสิทธิ์ กันมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน