ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360371
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  360371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ongkanutsahakampamai 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำตกปอย
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5500-9344
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/11/2513
อีเมล์ :
  ongkanpamai2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2


นายสัญชัย แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน