ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360372
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  360372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งปะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban pong pa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโป่งปะ
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0637482644
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งปะ


นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน