ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360373
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  360373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhaonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเขาน้อย
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5529-3102
โทรสาร :
  0-5529-3102
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  1065360373@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:01:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาน้อย


นายฆิณวุธ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน