ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360374
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  360374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านท่าข้าม
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055-009367
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ย. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 10:08:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าข้าม


นายธนากร วัฒนพรเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน