ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360375
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  360375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปากยาง
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากยาง


สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน