ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360377
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  360377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thung Aeang Samakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านทุ่งเอี้ยง
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0856126011
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  attaponklawikron@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี


นายจักรกฤษ กราบกราน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน