ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360378
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  360378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huayplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยพลู
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25พฤษภาคม2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยพลู


นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน