ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360379
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  360379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankangkulasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านแก่งกุลาสามัคคี
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5531-0104
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  gggula@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน