ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360380
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  360380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ชัยเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaichaijareon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่ชัยเจริญ
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5500-9354
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  chaijareon.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาวังทอง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  70 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ


ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน