ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360381
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  360381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBansumwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านซำหวาย
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5531-0144
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2516
อีเมล์ :
  ksomwhay2528@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  65 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำหวาย


นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน