ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพราน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360382
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  360382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาพราน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAPHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านนาเหนือ
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5531-0211
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 - ตุลาคม - 2499
อีเมล์ :
  Bannapran.19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาพราน


นายบุญเลิศ ชูรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพราน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน