ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360383
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  360383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่พนมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaipanomthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่พนมทอง
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2518
อีเมล์ :
  Sakoon_j@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง


นายอดิเรก น้อยพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน