ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360385
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  360385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำริน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMRIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำริน
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5523-4425
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำริน


นายสมชาย โตใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน