ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360386
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  360386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banning pure
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองปรือ
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-55989731
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  Bannongpure55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11:08:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปรือ


นางสาวษณอนงค์ ชูรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน