ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360389
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  360389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchon 15 Bannoensawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเนินสว่าง
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-5598-9084
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:37:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง


นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน