ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360390
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  360390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantaewwangnumsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านวังน้ำใส
ตำบล :
  แม่ระกา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055310291
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ระกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:02:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)


นายณรงค์เดช โพธิเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน