ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ระกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360392
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  360392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ระกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaeraka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านแม่ระกา
ตำบล :
  แม่ระกา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0898566637
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12052470
อีเมล์ :
  kroojamsiri19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ระกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ระกา


นางสมถวิล คำหมู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน