ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360393
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  360393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเป็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKlongped
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองเป็ด
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  081-1810172
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเป็ด


นางสายรุ้ง คำพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเป็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน