ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360394
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  360394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongmueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองเมือง
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-8854
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  klongmuangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเมือง


นายณัฐนนท์ อินปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน