ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360397
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  360397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเข็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kheg school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเข็ก
ตำบล :
  แม่ระกา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  089-4604243
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  miwmiw091130@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:33:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเข็ก


นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน