ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360398
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  360398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงพลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongphong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงพลวง
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5527-8678
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:55:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงพลวง


นายแสวง นันตะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน