ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360428
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  360428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านซำรัง
ตำบล :
  ชมพู
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5599-2239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2514
อีเมล์ :
  bansamrung2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำรัง


นายรัตน์ เกตุจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน