ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านมุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360430
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  360430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านมุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanmung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านมุง
ตำบล :
  บ้านมุง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055992945
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประสิทธิภาพเนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:32:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านมุง


ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน