ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360431
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  360431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำปาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannampad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำปาด
ตำบล :
  ชมพู
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-0281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/11/2476
อีเมล์ :
  nampad_j@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:45:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำปาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน