ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปลวกง่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360432
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  360432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปลวกง่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpluakngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปลวกง่าม
ตำบล :
  ชมพู
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-55310160
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มประสิทธิภาพเนินมะปราง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปลวกง่าม


นายลือชัย สิริศิโรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกง่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน