ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360433
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  360433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เนินดินราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Neundinratuthid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินดิน
ตำบล :
  เนินมะปราง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-0103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินมะปราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07:57:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ


นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน