ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360434
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  360434
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaitongprasert
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใหม่ทองประเสริฐ
ตำบล :
  เนินมะปราง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0892718080
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2520
อีเมล์ :
  you2508@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินมะปราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ


นายวิญญู ดวงมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน