ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360435
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  360435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAKTHAI ROMGLAO UPPATHAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านรักไทย
ตำบล :
  ชมพู
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055-009239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  rakthai_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์


นางสาวทัศนีย์ สมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน