ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360436
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  360436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoisumkheelek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโปร่งไผ่
ตำบล :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0882635508
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  admin@bl.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 16:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก


นายสุรกิต ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน