ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360437
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  360437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพัฒนาดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpattanadongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงน้อย
ตำบล :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055992174
โทรสาร :
  055992174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  pattanadongnoi@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:37:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย


นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน