ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำภาศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360438
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  360438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำภาศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lamphat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านลำภาศ
ตำบล :
  บ้านมุง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5523-7766
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำภาศ


นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภาศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน