ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360439
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  360439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวเขาราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huakhaoratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวเขา
ตำบล :
  บ้านมุง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-0162
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มี.ค 2517
อีเมล์ :
  Pruksawan@Hunsa.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลบ้านมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12:08:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง


นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน