ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาท่าพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360440
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  360440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาท่าพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphathapol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านผาท่าพล
ตำบล :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เมษายน 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาท่าพล


นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน