ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360442
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  360442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhonprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองขอน
ตำบล :
  เนินมะปราง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินมะปราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 23:13:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์


นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน