ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360444
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  360444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านไทรย้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbansaiyoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านไทรย้อย
ตำบล :
  ไทรย้อย
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-55992624
โทรสาร :
  055992624
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไทรย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:32:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย


นายสมศักดิ์ แก้วแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน