ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360445
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  360445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkhamin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองขมิ้น
ตำบล :
  ไทรย้อย
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055-009244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:13:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น


นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน