ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกวังสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360448
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  360448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกวังสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kogwangsan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกวังสาร
ตำบล :
  ไทรย้อย
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  055-310101
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค. 17
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:39:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร


นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวังสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน