ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผารังหมี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360449
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  360449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผารังหมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHARUGNMEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านผารังหมี
ตำบล :
  ไทรย้อย
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-0128
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:11:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผารังหมี


นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารังหมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน