ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360452
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  360452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโพรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangprong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังโพรง
ตำบล :
  วังโพรง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5599-2426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  wangprongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโพรง


นายสรพงษ์ แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน