ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360453
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  360453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangyang(Rhatsamakkee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังยาง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0817858324
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  wyschoolpl@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)


นายสมศักดิ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน