ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360454
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  360454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทรดงยั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANZAIDONGYAUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไทรดงยั้ง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0-5531-6438
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง


นายไตรภพ สุเมรุไหว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน