ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360455
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  360455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังขวัญ
ตำบล :
  วังโพรง
อำเภอ :
  เนินมะปราง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65190
โทรศัพท์ :
  0643563954
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  banwangkwan.sachool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เนินมะปราง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโพรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 21:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขวัญ


นายณัฐวัฒน์ คำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน